Dansimprovisatie op School

Op scholen onderwijs ik Dansimprovisatie met behulp van de methode Dansspetters*, een dansmethode speciaal ontwikkeld voor het Basis Onderwijs en Voortgezet Onderwijs. Deze methode spreekt de creativiteit van kinderen aan laat ze deze op hun eigen wijze met hun lichaam vormgeven.

Dansimprovisatie levert een actieve bijdrage aan het totale leerproces van het kind: het integreert de fysieke, cognitieve, creatieve en emotionele intelligenties. Zo kunnen dus lesonderdelen uit de vakken lezen, schrijven, spelling, rekenen, biologie, aardrijkskunde en geschiedenis beter beklijven in het totale leersysteem van de kinderen als deze (hoofd)kennis ook wordt ervaren met hun lichaam. De kracht hiervan zit in de beleving van het te leren onderwerp. Lesvoorbeelden: voor de Onder Bouw (thema ‘Groei’) Midden Bouw (thema ‘Deelsommen’) en Boven Bouw (thema ‘Voorzetsels Nederlands of Engel’).

Dansimprovisatie is vooral: genieten. genieten van het bewegen, van je eigen inbreng hierin. 

 

 

* Ontwikkeld door Maria Speth