Dansimprovisatie op School

Op scholen geef ik lessen Dansimprovisatie met de methode Dansspetters*. Ik begin met een speelse warming-up. Daarna introduceer ik een dansthema bijvoorbeeld Spel, Speelgoed, Spoken, (Huis)Dieren, Kauwgom, Vakantie, Communicatie en Begroetingen, Mode, Verkeer, Mobieltjes, Spionage, etc.  Het kan alles zijn wat de kinderen bezighoudt. Ik laat materiaal zien, horen, of voelen en de kinderen krijgen de ruimte om erover te fantaseren en te vertellen. Daarna komt de dansexploratie, waarin ze gaan onderzoeken hóe je dat al bewegend vorm kunt geven. Met een paar aanwijzingen en opdrachten maken de kinderen vervolgens hun eigen danscreaties. Alleen en groepsgewijs. Zo geven ze expressie aan wat ze weten, ter plekke voelen en bedenken. De dansbewegingen komen dus vooral uit henzelf, en dat geeft een gevoel van zelfvertrouwen, een gevoel van kunnen! En door de samenwerking ervaren ze nauwe verbinding met elkaar….

Wanneer structureel ingezet en beoefend, levert ‘Dansspetters’ ook een belangrijke bijdrage aan het totale leerproces van het kind: het integreert de fysieke, cognitieve, creatieve en emotionele intelligenties. Zo kunnen dus lesonderdelen uit de vakken lezen, schrijven, spelling, rekenen, biologie, aardrijkskunde en geschiedenis beter beklijven in het totale leersysteem van de kinderen als deze (hoofd)kennis ook wordt ervaren met hun lichaam. De kracht hiervan zit in de beleving van het te leren onderwerp. Lesvoorbeelden: voor de Onderbouw (thema ‘Groei’) Middenbouw (thema ‘Deelsommen’) en Bovenbouw (thema ‘Voorzetsels Nederlands of Engels’).

In mijn danslessen komen alle intelligenties aan bod waarmee kinderen leren:

1.  Ik gebruik visueel materiaal, laat kn vaak tekenen na afloop;

2.  Ik nodig kn uit om te praten (linguïstisch) over hun beweegervaringen;

3.  De kn. worden ook uitgenodigd om na te denken / mee te denken / oplossingen te verzinnen over het lesthema

4.  De kn kunnen zich lekker fysiek helemaal uitleven; al hun emoties en spanningen worden gekanaliseerd

5.  Ik laat kn bewust luisteren naar muziek, vóór het bewegen, en tijdens het bewegen

6.  Er wordt samen gedanst, of samengewerkt als voorbereiding op het bewegen

7.  De kn mogen ook zélf experimenteren met het lesthema

8.  Veel lesthema’s zijn gebaseerd op natuurfenomenen zodat kn. in hun bewegingen overeenkomsten en verschillen met mensen zíen en ervaren.

Dansspetters bied ik ook aan als Naschoolse Activiteit. In een blok van 8 lessen voor de Bovenbouw of Middenbouw. Prijs:  v.a. € 64,00 per kind. 

 

* Dansspetters is speciaal ontwikkeld voor het Basis en Voortgezet Onderwijs door Maria Speth