Dansimprovisatie op School

Op scholen onderwijs ik Dansimprovisatie met behulp van de methode Dansspetters*, een dansmethode speciaal ontwikkeld voor het Basis Onderwijs en Voortgezet Onderwijs. Deze methode spreekt de creativiteit van kinderen aan laat ze deze op hun eigen wijze met hun lichaam vormgeven. Dans(improvisatie) levert een actieve bijdrage aan de integratie van fysieke, cognitieve, creatieve en emotionele intelligenties. Het resulteert in een verrijking van het totale leerproces.

Zo kunnen dus lesonderdelen uit de vakken lezen, schrijven, spelling, rekenen, biologie, aardrijkskunde en geschiedenis beter beklijven in het totale leersysteem van de kinderen als deze (hoofd)kennis ook wordt ervaren met hun lichaam. De kracht hiervan zit in de beleving van het te leren onderwerp. Lesvoorbeelden: voor de Onder Bouw (thema is Groei) Midden Bouw (thema is deelsommen) en Boven Bouw (voorzetsels in het Nederlands of Engels).

 

 

* Ontwikkeld door Maria Speth